آخرین اخبار :
جمع آوری سایت و تسویه با کاربران

ردیفنام كاربريمبلغ ( تومان )
1abdigolezard7000
2jjjalil9000
3abdigolezard14000
4reza3381000
5abc12317000
6maryamsamadi1000
7peyan8000
 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 0 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 21 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلف
ارزش هر کلیک0 تومان0 تومان0 تومان0 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره21 تومان0 تومان0 تومان21 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم4 تومان0 تومان0 تومان5 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم5000300
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای50000020000
وقفه زمان اجاره0000
وقفه زمان برداشت0000
قیمت زیرمجموعه مستقیم5000 تومان0 تومان0 تومان5000 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای595 تومان0 تومان0 تومان595 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه0 تومان0 تومان0 تومان0 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه1000100
قیمت ( یک ماه )رایگان0  تومان0  تومان1  تومان


startbux